ขอใบเสนอราคา

รถยนต์เช่าสำหรับธุรกิจอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

เช่ารถยนต์ระยะยาว เช่าระยะสั้น ขอราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
ไม่ต้องกังวนกับการใช้งานรถยนต์ในธุรกิจของคุณ

ทำไมต้องเลือกเช่ารถยนต์กับ “นัมเบอร์วัน คาร์เรนท์ทัล”

เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริการจัดการ
– สามารถคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายยานพาหนะได้
– ลดปริมาณงานธุรการ เวลา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
– เพิ่มเงินลงทุนในกิจการ โดยไม่ต้องลงทุนส่วนของยานพาหนะ
– มีเงื่อนใบการซ่อมบำรุงตามระยะ จึงปลอดภัยต่อการขับขี่

เพื่อลดความเสี่ยง และภาระทางบัญชี
– ไม่มีผลต่องบดุล ทั้งทรัพย์สิน และหนี้สิน
– ลดความเสี่ยง และความไม่แน่นอนของการซ่อมบำรุงยานพาหนะ
– หักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้สูงสุด 36,000 บาท/เดือน
– กรณีค่าบำรุงรักษา สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้
– เพิ่มสัดส่วนของเงินสดในมือ
– ไม่ต้องบันทึกดอบเบี้ยเหมือนการเช่าซื้อ
– ไม่ต้องใช้เงินดาวน์

 ติดต่อที่ปรึกษาฝ่ายขาย
092 239 1111

ส่งข้อความเพื่อขอใบเสนอราคา


น้อยกว่า 3 ปี3 – 5 ปีมากกว่า 5 ปี


ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่