Image is not available

ทีมงาน นัมเบอร์วัน

รถเช่าเพื่อธุรกิจ
รถเช่าเพื่อธุรกิจ
1
1

นัมเบอร์วัน เราให้ความสำคัญ กับบุคลากรที่ให้บริการคุณ

ทีมงาน นัมเบอร์วัน เราจึงใส่ใจเรื่องบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการที่เหนือระดับ นอกจากกลยุทธ์ในเรื่องของราคา สินค้า และโปรโมชั่นที่ดี บุคลากรก็เป็นหนึ่งในแกนกลางความสำคัญของธุรกิจของเรา เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญ 

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานในแต่ละส่วน พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับการทำงานในอนาคต

Message us
thTH