เราให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ให้บริการคุณ

นอกจากกลยุทธ์ในเรื่องของราคา สินค้า และโปรโมชั่นที่ดี บุคลากรก็เป็นหนึ่งในแกนกลางความสำคัญของธุรกิจของเรา เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญ เราจึงใส่ใจเรื่องบุคลากรเพื่อพัฒนาการบริการที่เหนือระดับ

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานในแต่ละส่วน พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมบุคลากรให้สอดคล้องกับการทำงานในอนาคต

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

องอาจ ลิ่มเศรษโฐ
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
กนต์ธีร์ เกิดมั่น
เจ้าหน้าที่เคลมประกันภัย
จักรพันธ์ เอี่ยมอ่อน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
พรอนันต์ ธัญญผล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ