บริการที่ตอบโจทย์เช่ารถเพื่อธุรกิจของคุณ

รถเช่า เพื่อธุรกิจ ตอบโจทย์การใช้งานรถเช่าในองค์กร

ปัจจุบันบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ หรือหน่วยงานภาครัฐใหญ่ ๆ หลายองค์กร หันมาใช้การเช่ารถค่อนข้างมาก ซึ่งหลายๆปัจจัยนั้นมาจากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีรถยนต์ประจำปี หรือจะเป็นในเรื่องของค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นตามระยะการใช้งาน และหรือรวมไปถึงค่าเสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจทำให้รถเกิดอุบัติเหตุ จึงจำเป็นต้องมีการทำประกันภัยรถยต์สำรองไว้ เพื่อเป็นการหลีกเลี้ยงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ จากความเสียหายที่ตัวรถนั่นเอง

 

รถเช่า เพื่อธุรกิจ เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมาก รวมไปถึงในด้านของการตอบโจทย์การใช้งานและฟังก์ชั่นการใช้งานของแต่ละบริษัท หรือยกตัวอย่าง เช่น ผู้ให้บริการรถเช่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของเรื่องการทำประกันภัยรถยนต์ให้ หรือรวมไปถึงการต่อภาษีรถยนต์ประจำปีให้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริษัทผู้ให้เช้ารถยนต์สำหรับองค์กร)

นัมเบอร์วัน คาร์เรนท์ทัล เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรถเช่าสำหรับธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ครบวงจร หมดห่วง ไร้กังวล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการต่อภาษี พรบ. ประจำปี หรือจะเป็นในส่วนของการ ทำประกันภัยชั้นหนึ่งตลอดอายุการใช้งาน ให้รถเช่าบริษัทนัมเบอร์วัน และการให้บริการอื่นๆ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าของนัมเบอร์วัน คาร์เรนท์ทัล หรือพูดง่ายๆ คือ “ไม่ต้องดูแล ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ไม่ต้องขายเอง” ไรกังวล และยืดหยุ่น

 

NUMBER ONE นัมเบอร์วันคาร์เรนท์ทัล

Message us
thTH