รถทดแทนระหว่างซ่อม

รถ เช่า ทด แทน ระหว่าง ซ่อม สำคัญแค่ไหน ?

ปัจจุบันยานพาหนะ หรือ รถยนต์ถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญในกาดำเนินกิจการหลายกิจการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่ง หรือแม่แต่การเดินทางต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์นำมาซึ่งความเสียหายของตัวรถ หรือการต้องนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลานานๆ เหตุการณ์นั้น อาจทำให้บริษัท หรือ หรือองค์กร พลาดโอกาศทางธุรกิจได้อย่างน่าเสียดายได้

รถ ทด แทน

นัมเบอร์วัน พร้อมช่วยเหลือคุณให้ไม่พลาดโอกาสทางธุรกิจ สร้างความต่อเนื่องในการใช้งานเช่าระยะยาว หมดปัญหาเรื่องระยะเวลาซ่อมแซมเป็นเวลานานๆ เพราะเรามี รถ เช่า ทด แทน สำรองไว้ให้

กรณีที่รถเช่าของทางนัมเบอร์วัน เกิดชำรุด หรือเสียหาย ในขณะที่อยู่ในสัญญาการเช่ายืมรถ ทางบริษัทนัมเบอร์วัน พร้อมจัดหารถยนต์ทดแทนระหว่างการซ่อม เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาการขาดตอน และขาดประโยชน์ในการใช้งานรถในสัญญา บริษัทนัมเบอร์วัน เรามีการเตรียมความพร้อม สำหรับกรณีฉุกเฉิน รถ เช่า ทด แทน ในกรณีต่างๆ หมดห่วง ไร้กังวล

หมดปัญหา เช่า รถ แล้ว เกิดกรณีฉุกเฉิน ต้องนำรถไปซ่อมแซม และต้องเสียเวลาระหว่างไป โดยขาดผลประโยชน์ในเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานรถยนต์เช่านั้น

นัมเบอร์วันเราพร้อมคืนสิทธิประโยชน์ให้กับผู้รับบริการเรา (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

Message us
thTH