X

เราคือลูกค้าของเรา

ความพึงพอใจของเราคือการช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย
การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการบริการของเรา

บริษัท นัมเบอร์วัน คาร์เรนทัล จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2550 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐบาล และ ภาคเอกชนให้ดำเนินการเช่ารถกับทางเราจำนวนมาก ณ ขณะนี้ เรามีจุดมุ่งหมายที่จะบริการให้เช่ารถพร้อมบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมายและ เราได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อรวมความสามารถของทุกฝ่ายที่เกียวข้องให้บริการที่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าลูกค้าต้องการที่จะเช่ารถแบบใด ระยะสั้น ระยะยาว หรือ ช่วงวันหยุดเทศกาล

เรามีพร้อมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นแล้ว เราได้ดำเนินการนำเสนอรายละเอียดที่เกียวข้องกับการเช่ารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางลูกค้า ในเชิงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยเน้นเรื่องการบริหารต้นทุน เพื่อให้การเช่ารถของลูกค้าเป็นไปตาม ลักษณะและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของลูกค้า

บริการของเรา 99%

คุณภาพสินค้าของเรา 100%

Our Office